tredje energimarkedspakke 2008 Lønn

gloomy meaning hindi Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn.chipe mazda 6 awd

privat surver på agario tsavorite gem stone from africa

smiletegn med kyss Eventuelle tillegg for ubekvem arbeidstid på kveld, natt, søndager og helligdagsarbeid skal avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det står gjerne i arbeidsavtalen, i interne avtaler på arbeidsplassen eller i tariffavtalen. Ta kontakt med tillitsvalgt eller arbeidsgiver for å undersøke hvilke avtaler som gjelder på din arbeidsplass. Arbeidstakere har likevel rett til lønn for 1. og 17. mai i følge Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager. Arbeidstakere har rett til overtidstillegg.

silva hodelykt reservedeler style lang sjenk

Tariffavtale

landet fly på den røde plass Mange virksomheter har inngått tariffavtaler. Tariffavtaler er avtaler om lønn og andre rettigheter mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerforeningene. Er du ansatt i en virksomhet som er bundet av en tariffavtale vil du som ansatt også kunne være bundet av avtalen. Ta kontakt med arbeidsgiver eller tillitsvalgt for mer informasjon om aktuelle tariffavtaler på din arbeidsplass.

Lønnsslipp

konsulentenes verdiskaping abelia nyanalyse Ved utbetaling av lønn skal arbeidsgiver gi deg lønnsslipp som beskriver lønn, skattetrekk og ev. andre fratrekk. Får du ikke dette, må du ta det opp med arbeidsgiveren din.

Når utbetales lønnen?

sara eline edvardsen Hvis ikke annet er avtalt skal det foretas lønnsutbetaling minst to ganger i måneden. I Norge er det vanlig at det avtales lønnsutbetaling én gang i måneden. Tidspunkt for lønnsutbetaling skal stå i arbeidsavtalen.

Prestasjonslønn og akkord

fyrverkeriet kulturhus raufoss Prestasjonslønn eller akkord er lønn basert på resultater. Det brukes ofte innenfor salg hvor selgeren får en viss sum per solgt enhet. Det brukes i tillegg til tidslønn i enkelte bransjer for å skape motivasjon for å øke effektivitet og resultater.

gifted book review Arbeidsmiljøloven stiller krav til at bruk av prestasjonslønn ikke skal bidra til at de ansatte utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og at sikkerhetshensyn ivaretas.


refrigeration and air conditioning thesis