koren maslacka latinsko ime Melde ulykke

null på engelsk Arbeidsgiver har plikt til snarest mulig å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer alvorlig personskade eller dødsfall i forbindelse med arbeidet.

På dagtid

Tlf: 73 19 97 00 - tast 3 for melding av ulykke.

california movie business Du vil da prioriteres i en eventuell kø. Din henvendelse blir besvart av sentralbordet som setter deg over til vakttelefonen i din region.

Utenom kontortid

motortest yamaha 100hk 2004 modell mummi krus 2017

Hva skal meldes?

venta de motorhome en argentina største kommuner areal Arbeidsgiver skal melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet snarest mulig dersom arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet i forbindelse med arbeidet. «Alvorlig skade» vil si enhver skade, fysisk eller psykisk, som medfører varig eller lengre tids arbeidsudyktighet.

Skriftlig bekreftelse i etterkant

hundekamper i norge give azure service Etter det første telefonvarselet til Arbeidstilsynet og politi, skal arbeidsgiver bekrefte varselet skriftlig. Dette kan gjøres ved å bruke Arbeidstilsynets meldeskjema. 

julio cesar bokserie syke barn i barnehagen peter nn halv lilja