hvordan organisere et stoffkartotek Sevesokonferansen 2018

o jul med din glede bildr Tønsberg, 20. september 2018

ro net app Programmet for den nasjonale Sevesokonferansen er klart. Konferansen er en viktig møteplass for storulykkevirksomheter og myndigheter i Norge. 

felle av stolpe Sevesokonferansen arrangeres annethvert år, og vil finne sted i Tønsberg 20. september 2018. Tema for årets konferanse er:

  • Risikovurderinger – Retningslinjer for kvantitative risikoanalyser
  • Strategi for forebygging av storulykke
  • Sikkerhet ved eierskifte i kjemisk industri
  • Informasjon fra myndighetene og læring fra hendelser

hindre glatt tretrapp Se program og meld deg på Sevesokonferansen på nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

julia lipnitskaya 2018 blodårene i beina

vortex rok junior manual Myndighetene som forvalter storulykkeforskriften ønsker å ha en god dialog med virksomheter som omfattes av denne. Konferansen skal bidra til erfaringsutveksling og faglig påfyll, og er en møteplass for ledere, verneombud, HMS-koordinatorer i virksomheter og tilsynsmyndigheter.

tannlege oslo sentrum