streets in england Nå må også forbrukere sjekke at de kjøper renhold lovlig

bjørndalsskogen borettslag loddefjord Publisert 02.07.2018

alle eus medlemmer Forbrukere som kjøper hjelp fra renholdsvirksomheter til vask av huset må fra 1. juli bruke renholdsvirksomheter som er registrert og godkjent i Arbeidstilsynets renholdsregister.

begravelsesbyråer i oslo torskerogn på boks

innkjøp kommunen prosedyre Alle renholdsvirksomheter må være godkjent av Arbeidstilsynet og registrert i  Renholdsregisteret for å drive lovlig. For å komme svart arbeid og arbeidslivskriminalitet til livs, har bedrifter i dag forbud mot å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er registrert og godkjent av Arbeidstilsynet.

hvor skal bremsevæske Private har inntil nå vært unntatt fra forbudet. Fra 1. juli fjerner regjeringen unntaket, slik at også private må sjekke at renholdsbedriften de bruker er godkjent.

tide og hermansen himmerik ei borg